การติดตั้งฉนวนกันร้อน

ยิงสกรูใต้แปร่วมกับ M-Strip

ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

Alu Max, Miron A Plus
(ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน เพราะช่องว่างอากาศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน)

ขั้นตอนก่อนการติดตั้ง

+ ตรวจเช็คหน้างานและระบุขนาดหน้ากว้าง และความยาวของฉนวนให้เหมาะกับหน้างาน
+ เตรียม M-Strip โดยคำนวณจำนวน M-Strip แปรผันตามความยาวทั้งหมดของฉนวนกันความร้อนที่ใช้
+ เตรียมสกรู 3-5 ตัว ต่อตร.ม โดยคิดตามขนาดหน้ากว้างฉนวนเอ็ม-พีอี

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ปูฉนวน เอ็ม-พีอี ตามแนวหลังคา (ตั้งฉากกับแนวแป) ให้ฉนวนอยู่บริเวณใต้แป
2. ดึงฉนวนให้ตึง และยึดฉนวนเข้ากับแปด้วยวิธีการยิงสกรูเข้ากับทุกแป
3. ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 จนเต็มพื้นที่
4. เพื่อเพิ่มความแ็ข็งแรงทนทาน และยืดอายุการใช้งานของฉนวนกันร้อน ให้ปิดรอยต่อระหว่างแผ่นของฉนวนด้วย M-Strip
5. วาง M-Strip ตามแนวหลังคา (ตั้งฉากกับแนวแป) ตามรอยต่อระหว่างแผ่นฉนวน
6. ดึง M-Strip ให้ตึงและยึด M-Strip ด้วยการยิงสกรูเข้ากับแปทุกแป
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

iNan-cextraการติดตั้งแบบยิงสกรูใต้แป