การติดตั้งฉนวนกันร้อน

ยิงสกรูบนแปร่วมกับ Strip

ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
C cool A2 ความหนา 5-10 มม

ขั้นตอนก่อนการติดตั้ง
เตรียมฉนวนตามขนาดพื้นที่หน้างาน

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. วัดหาระยะแนวเพื่อจะทำการวาง Strip โดยการวาง Strip จะวางตั้งฉากับแนวแปขนานกับแนวจันทัน โดยระยะห่างของแนวขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของฉนวนที่จะใช้
2. ดึง Strip ให้ตึงตามแนวที่กำหนด จากนั้นทำการยึด Strip เข้ากับแปโดยใช้สกรู
3. ปูแผ่นฉนวนกันความร้อน C cool ตามแนวการปูหลังคา โดยให้รอยต่อของฉนวนแต่ละแผ่นอยู่บบกึ่งกลาง Strip ยืดแผ่นฉนวนโดยใช้สกรูและอาจติดรอยต่อของแผ่นด้วย A-Tape (เทปกาวสะท้อนรังสีความร้อน) กรณีติดตั้ง Connector ให้ทำการติดตั้ง Connector ไปพร้อมกับการยึดฉนวน
4. ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามแนวของฉนวนพร้อมทำการยึดหลังคาตามวิธีของผู้ผลิตหลังคา

5. ปูแผ่นฉนวนต่อไปตามวิธีการข้างต้นจนเต็มพื้นที่

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

iNan-cextraการติดตั้งแบบยิงสกรูบนแปร่วมกับ Strip