การติดตั้งฉนวนกันร้อน

สำหรับงานท่อลมแบบกลม และท่อลมแบบเฉพาะ

ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

การติดตั้งกับท่อลมแบบกลม

1. วัดขนาดเส้นรอบวงของท่อและความยาวของท่อลมแต่ละช่วง
2. ตัดฉนวน M-PE ตามขนาดของท่อ
3. ทากาวที่ฉนวนด้านโฟม (ด้านที่ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์) ทิ้งไว้เพื่อรอให้กาวเซ็ตตัว
4. ทากาวที่ผิวด้านนอกของท่อ จากนั้นนำฉนวนที่ทากาวไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาติดกับท่อให้ตรงตำแหน่ง
5. นำฉนวน M-PE ชนิดปิดรอยต่อ มาติดบริเวณรอยต่อของท่อ(หลังจากประกอบท่อแต่ละช่วงเข้าด้วยกัน)
6. ปิดรอยต่อทุกรอยด้วย Aluminium Tape หรือ Aluminium Tape ชนิดเสริมเนื้อโฟม เพื่อความสามารถในการยึดติดที่ดีขึ้น
*** หมายเหตุ ข้อ 1 – 4 ลักษณะการติดตั้งเหมือนกับท่อเหลี่ยม ***

การติดตั้งฉนวนสำหรับท่อลมแบบเฉพาะ

กรณีท่อลมที่มีรูปร่างเฉพาะเช่น บริเวณทางแยกของท่อลม ท่อโค้ง หรือรูปร่างต่างๆตามลักษณะของพื้นที่หน้างาน
1. ให้ตัดฉนวนโดยมีขนาดและรูปทรงเท่ากับแผ่นสังกะสีที่จะนำมาใช้
2. ทากาวที่ฉนวนด้านโฟม (ด้านที่ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์) ทิ้งไว้เพื่อรอให้กาวเซ็ตตัว
3. ทากาวที่ผิวด้านนอกของท่อ จากนั้นนำฉนวนที่ทากาวไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาติดกับท่อให้ตรงตำแหน่ง
4. นำฉนวน M-PE ชนิดปิดรอยต่อ มาติดบริเวณรอยต่อของท่อ(หลังจากประกอบท่อแต่ละช่วงเข้าด้วยกัน)
5. ปิดรอยต่อทุกรอยด้วย Aluminium Tape หรือ Aluminium Tape ชนิดเสริมเนื้อโฟม เพื่อความสามารถในการยึดติดที่ดีขึ้น
*** หมายเหตุ ข้อ 1 – 5 ลักษณะการติดตั้งเหมือนกับท่อเหลี่ยม ***

iNan-cextraติดตั้งฉนวนกับท่อลมแบบอื่นๆ