ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

1. วัดขนาดความกว้างของท่อลมแต่ละด้าน และวัดความยาวของท่อลมแต่ละช่วง (โดยทั่วไปกำหนดให้แต่ละช่วง ยาวไม่เกิน 1.20 เมตร)

2. ตัดฉนวน C cool โดยเผื่อความยาวจากขนาดของท่อที่วัดได้ตามความเหมาะสม และกำหนดตำแหน่งซึ่งระบุแนวของฉนวนที่ต้องการจะเซาะร่องเพื่อทำการเข้ามุม

3. เซาะร่องที่ฉนวนตามแนวที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ C Cut (ฉนวนจะถูกเซาะร่องเป็น V-Shape โดยมีความเอียง 45 องศา และความลึกจะแปรตามความหนาของฉนวน)

4. ทากาวที่ฉนวนด้านโฟม (ด้านที่ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์) ทิ้งไว้ให้แห้งเพื่อรอให้กาวเซ็ตตัว ประมาณ 3-5 นาที

5. ทากาวที่ผิวด้านนอกของท่อ จากนั้นนำฉนวนที่ทากาวไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาติดกับท่อให้ตรงตำแหน่ง โดยแนวที่ถูกเซาะร่องจะเป็นแนวเดียวกับมุมของท่อเหลี่ยม

6. นำฉนวน C cool ชนิดปิดรอยต่อ มาติดบริเวณรอยต่อของท่อ(หลังจากประกอบท่อแต่ละช่วงเข้าด้วยกัน)

7. ปิดรอยต่อทุกรอยด้วยAluminium Tape ชนิดเสริมเนื้อโฟม (APE Tape 1 m.m.) หรือ Aluminium Tape เพื่อความสามารถในการยึดติดที่ดีขึ้น

iNan-cextraติดตั้งฉนวนกับงานท่อลม