การติดตั้งฉนวนกันร้อน

บริเวณฝ้าฉาบเรียบ

ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

2. ปูฉนวนเหนือโครงฝ้าเพดานตามแนวยาวของโครงคร่าวด้านบน โดยหันด้านฟอยล์ขึ้นด้านบน

3. ปูให้แผ่นแนวนเรียบติดกับโครงคร่าวด้านล่างและให้ขอบของแนวนขนานไปกับโครงคร่าวหลัก

4. ใช้ลวดยึดฉนวนติดกับโครงครา่วด้านบนทุกๆระยะ 1.20 เมตร ทั้ง 2 ด้าน หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

5. กรณีมีดาวน์ไลท์ ให้ใช้คัทเตอร์กรีดฉนวนโดยให้มีความห่างขอบดาวน์ไลท์ เป็นวงโดยรอบประมาณ 5 มม

6. ทำตามขั้นตอนข้างต้นจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

+ หากมีสายไฟควรใส่ท่อร้อยสายๆฟ แล้ววางพาดไว้เหนือแ่ผ่นฉนวน
+ เนื่องจากฉนวนมีการบรรจุสินค้าในลักษณะเป็นม้วน ก่อนการติดตั้งควรม้วนฉนวนกลับด้าน โดยม้วนให้ด้าน Aluminium Foil อยู่ด้านในเพื่อทำให้แผ่นฉนวนเรียบตรง ภายหลังจากการติดตั้ง
+ ควรจัดเก็บสินค้าให้ห่างจากเปลวไฟและที่ที่มีความชื้นสูง
+ กรณรีที่โครงฝ้ามีความกว้างน้อยกว่าความกว้างของฉนวนให้ใช้คัตเตอร์กรีดฉนวน จากนั้นให้เสียบล็อกฉนวนเข้ากับโครงลวดให้สนิท
+ ใช้ Aluminium Tape ปิดรอยต่อ หรือรอยฉีกขาดของผ่นฉนวน

iNan-cextraการติดตั้งบริเวณฝ้า