C cool A2>>> Cross-linked Polyethylene Insulation

C cool A2>>>CLOSED CELL, CROSSLINKED INSULATION

C cool เป็นวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ (0.025 (W/m2 k) ส่งผลให้การเลือกใช้ C cool จะมีความบางกว่าฉนวนชนิดแบบอื่น ๆ   โครงสร้างแบบเซลล์ปิดและลามิเนทปิดผิวด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ทำให้งานออกมาเรียบร้อยสวยงามมากกว่าฉนวนในรูปแบบเดิม ๆ  ประสานแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ทั้ง 2 ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนและป้องกันการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • ป้องกันการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • โครงสร้าง Cross-linked ทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำสุดเพียง 0.025 W/m.K
  • ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟตามมาตรฐาน (HF1 : UL94)
  • การดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.0001 g/cm2
  • คงประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
  • ฉนวนมีความปลอดภัยสูง ไม่มีเส้นใยหลุดร่วง จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย

TECHNICAL DATA

Properties Result Standard
Reflectivity 95%
Emissivity 0.05
Thermal Conductivity 0.025 W/m2K ASTM C518
Flammability HF-1 UL94
Water Absorption 0.0001 g/cm3
Operating Temp -90 – 105 oC

STANDARD SIZE

Thickness Size (WxL) Coverage
5 mm. 1.20 x 50 M 60 sq.m
10 mm. 1.20 x 25 M 30 sq.m

FIND OUT THE SOLUTION

Please feel free to contact us for best price

Get in touch!
iNan-cextraC cool A2