วีดีโอขั้นตอนการติดตั้งฉนวนซีคูล

การติดตั้งฉนวนซีคูลกับท่อลมแบบทากาว(DUCT)แบบกาว

การติดตั้งฉนวนซีคูลบนฝ้าฉาบเรียบ

การติดตั้งฉนวนซีคูลบนฝ้าทีบาร์

การติดตั้งฉนวนซีคูลแบบมีกาวในตัวกับท่อลม

iNan-cextra