slide001

บริษัท ซี เอ็กซ์ตร้า เทรดดิ้ง จำกัด

รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล

โดยวิศวกรมืออาชีพ

learn more

Our Services

บริษัท ซี เอ็กซ์ตร้า เทรดดิ้ง จำกัด รับปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล อย่างครบวงจร โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

ให้คำปรึกษา ออกแบบและคำนวณ งานระบบภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

บริการควบคุมและบริหารงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล

วางแผนและพัฒนาโครงการงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและวิศวกรโยธา

ตัวแทนจำหน่ายฉนวนกันร้อนประสิทธิภาพสูง MIRON และฉนวนกันร้อน M-PE

iNan-cextraHOME-CEXTRA